Bố mẹ tuổi Ất Mão sinh con năm 2017 có phù hợp

Địa chi con là Dậu, bố là Mão, mẹ là Mão, như vậy:
Địa Chi của bố là Mão xung khắc với Dậu của con, không tốt.
Địa Chi của mẹ là Mão xung khắc với Dậu của con, không tốt.

Năm sinh của bố: 1975
Năm âm lịch: Ất Mão
Niên mệnh:Thuỷ – Đại khê Thuỷ (Nước giữa khe lớn) Năm sinh của mẹ: 1975
Năm âm lịch: Ất Mão
Niên mệnh: Thuỷ – Đại khê Thuỷ (Nước giữa khe lớn)
Năm sinh dự kiến của con: 2017
Năm âm lịch: Đinh Dậu
Niên mệnh: Hoả – Sơn hạ Hoả ( Lửa chân núi)

tuoi mao
Phân tích cát hung:

1. Ngũ hành sinh khắc:
Niên mệnh con là Hoả, bố là Thuỷ, mẹ là Thuỷ, như vậy:
Ngũ hành của bố là Thuỷ tương khắc với Hoả của con, không tốt.
Ngũ hành của mẹ là Thuỷ tương khắc với Hoả của con, không tốt.
Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 0/4

2. Thiên can xung hợp:
Thiên can con là Đinh, bố là Ất, mẹ là Ất, như vậy:
Thiên Can của bố không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được.
Thiên Can của mẹ không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được.
Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

3. Địa chi xung hợp:
Địa chi con là Dậu, bố là Mão, mẹ là Mão, như vậy:
Địa Chi của bố là Mão xung khắc với Dậu của con, không tốt.
Địa Chi của mẹ là Mão xung khắc với Dậu của con, không tốt.
Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 0/4

Kết luận: Tổng điểm là 1/10
Hãy chọn một năm khác hợp với bạn hơn.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *