Bố mẹ tuổi Bính Thìn sinh con năm 2017 có phù hợp

Niên mệnh con là Hoả, bố là Thổ, mẹ là Thổ, như vậy:
Ngũ hành của bố là Thổ tương sinh với Hoả của con, rất tốt.
Ngũ hành của mẹ là Thổ tương sinh với Hoả của con, rất tốt.

Năm sinh của bố: 1976
Năm âm lịch: Bính Thìn
Niên mệnh:Thổ – Sa trung Thổ (Ðất trong cát) Năm sinh của mẹ: 1976
Năm âm lịch: Bính Thìn
Niên mệnh: Thổ – Sa trung Thổ (Ðất trong cát)
Năm sinh dự kiến của con: 2017
Năm âm lịch: Đinh Dậu
Niên mệnh: Hoả – Sơn hạ Hoả ( Lửa chân núi)

tu-vi-2016-tuoi-thin
Phân tích cát hung:

1. Ngũ hành sinh khắc:
Niên mệnh con là Hoả, bố là Thổ, mẹ là Thổ, như vậy:
Ngũ hành của bố là Thổ tương sinh với Hoả của con, rất tốt.
Ngũ hành của mẹ là Thổ tương sinh với Hoả của con, rất tốt.
Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 4/4

2. Thiên can xung hợp:
Thiên can con là Đinh, bố là Bính, mẹ là Bính, như vậy:
Thiên Can của bố không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được.
Thiên Can của mẹ không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được.
Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 1/2

3. Địa chi xung hợp:
Địa chi con là Dậu, bố là Thìn, mẹ là Thìn, như vậy:
Địa Chi của bố là Thìn tương hợp với Dậu của con, rất tốt.
Địa Chi của mẹ là Thìn tương hợp với Dậu của con, rất tốt.
Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 4/4

Kết luận: Tổng điểm là 9/10
Rất tốt nếu con bạn sẽ rất hợp với bạn.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *