Bố mẹ tuổi Nhâm Tuất sinh con năm 2017 có phù hợp

Thiên can con là Đinh, bố là Nhâm, mẹ là Nhâm, như vậy:
Thiên Can của bố là Nhâm tương sinh với Đinh của con, rất tốt.
Thiên Can của mẹ là Nhâm tương sinh với Đinh của con, rất tốt.

Năm sinh của bố: 1982
Năm âm lịch: Nhâm Tuất
Niên mệnh:Thuỷ – Đại hải Thuỷ (Nước giữa biển) Năm sinh của mẹ: 1982
Năm âm lịch: Nhâm Tuất
Niên mệnh: Thuỷ – Đại hải Thuỷ (Nước giữa biển)
Năm sinh dự kiến của con: 2017
Năm âm lịch: Đinh Dậu
Niên mệnh: Hoả – Sơn hạ Hoả ( Lửa chân núi)

boi-tu-vi-tuoi-tuat-thang-3-hinh-2
Phân tích cát hung:

1. Ngũ hành sinh khắc:
Niên mệnh con là Hoả, bố là Thuỷ, mẹ là Thuỷ, như vậy:
Ngũ hành của bố là Thuỷ tương khắc với Hoả của con, không tốt.
Ngũ hành của mẹ là Thuỷ tương khắc với Hoả của con, không tốt.
Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 0/4

2. Thiên can xung hợp:
Thiên can con là Đinh, bố là Nhâm, mẹ là Nhâm, như vậy:
Thiên Can của bố là Nhâm tương sinh với Đinh của con, rất tốt.
Thiên Can của mẹ là Nhâm tương sinh với Đinh của con, rất tốt.
Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 2/2

3. Địa chi xung hợp:
Địa chi con là Dậu, bố là Tuất, mẹ là Tuất, như vậy:
Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được.
Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được.
Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4

Kết luận: Tổng điểm là 3/10
Hãy chọn một năm khác hợp với bạn hơn.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *