Bố mẹ tuổi Tân Dậu sinh con năm 2017 có phù hợp

Thiên can con là Đinh, bố là Tân, mẹ là Tân, như vậy:
Thiên Can của bố là Tân tương khắc với Đinh của con, không tốt.
Thiên Can của mẹ là Tân tương khắc với Đinh của con, không tốt.

Năm sinh của bố: 1981
Năm âm lịch: Tân Dậu
Niên mệnh:Mộc – Thạch lựu Mộc (Gỗ thạch Lựu) Năm sinh của mẹ: 1981
Năm âm lịch: Tân Dậu
Niên mệnh: Mộc – Thạch lựu Mộc (Gỗ thạch Lựu)
Năm sinh dự kiến của con: 2017
Năm âm lịch: Đinh Dậu
Niên mệnh: Hoả – Sơn hạ Hoả ( Lửa chân núi)

images433225_tuoiDau
Phân tích cát hung:

1. Ngũ hành sinh khắc:
Niên mệnh con là Hoả, bố là Mộc, mẹ là Mộc, như vậy:
Ngũ hành của bố là Mộc tương sinh với Hoả của con, rất tốt.
Ngũ hành của mẹ là Mộc tương sinh với Hoả của con, rất tốt.
Đánh giá điểm ngũ hành sinh khắc: 4/4

2. Thiên can xung hợp:
Thiên can con là Đinh, bố là Tân, mẹ là Tân, như vậy:
Thiên Can của bố là Tân tương khắc với Đinh của con, không tốt.
Thiên Can của mẹ là Tân tương khắc với Đinh của con, không tốt.
Đánh giá điểm thiên can xung hợp: 0/2

3. Địa chi xung hợp:
Địa chi con là Dậu, bố là Dậu, mẹ là Dậu, như vậy:
Địa Chi của bố không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được.
Địa Chi của mẹ không tương hợp không xung khắc với chi của con, chấp nhận được.
Đánh giá điểm địa chi xung hợp: 1/4

Kết luận: Tổng điểm là 5/10
Hãy chọn một năm khác hợp với bạn hơn.

Cùng Danh Mục

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *