bói ngón tay đoán mệnh

Xem tướng ngón tay đoán được vận mệnh của gia chủ

ban-tay-mau Các ngón tay hở ở chân, kín phía trên: Hào phóng (tình cảm hay tiền bạc hay tư tưởng), không kín đáo, có óc tự do. (Trường hợp ngón tay không gò, thấy lổ hở dù có hay không gút: Nghèo, thậm chí vất vả mới đủ ăn). Ngón tay ngắn hơn lòng bàn tay