bói ngón trỏ đoán mệnh

Xem tướng tay ngón trỏ đoán được vận mệnh của gia chủ

ban-tay-mau Ngón trỏ mỏng và gầy (dù ngón trỏ có dài chăng nửa) là người mơ ước chỉ huy nhưng bao không giờ thành tựu. – Ngón trỏ cong như cái móc là người ích kỷ, thiếu thận trọng. Đầu ngón trỏ thon nhọn, nếu ngón đầy đặn là người có tính hòa hoãn, thích an