Canh Thân năm sinh con

Bố mẹ tuổi Canh Thân sinh con năm 2017 có phù hợp

tuoi-than-phunutodayvn Thiên can con là Đinh, bố là Canh, mẹ là Canh, như vậy: Thiên Can của bố không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được. Thiên Can của mẹ không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1980 Năm âm lịch: Canh Thân Niên mệnh:Mộc