Mậu Ngọ năm sinh con

Bố mẹ tuổi Mậu Ngọ sinh con năm 2017 có phù hợp

xem-tu-vi-tron-nam-2016-cho-tuoi-ngo-hinh-8 Thiên can con là Đinh, bố là Mậu, mẹ là Mậu, như vậy: Thiên Can của bố không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được. Thiên Can của mẹ không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1978 Năm âm lịch: Mậu Ngọ Niên mệnh:Hoả