nhận biết phương vị Ngũ quỷ xấu

Phương vị Ngũ quỷ xấu phá giải ra sao, cách nhận biết thế nào

8phuongvi6 Ngũ quỷ mặc dù xếp sau Tuyệt mạng, nhưng mức độ hung ác của nó tuyệt đối không được xem thường. Ở đây chủ lấy âm khắc dương hoặc lấy âm khắc âm, rất dễ gặp trộm cướp, gặp hỏa hoạn lớn nhỏ, cơ thể có bệnh, bị kiện cáo hoặc dính đến chuyện thị