phong thủy phương vị Họa hại

Cách nhận biết phương vị Họa hại xấu như thế nào

8phuongvi8 Sao Lộc tồn trong ngũ hành thuộc âm Thổ, đặc tính của địa khí trường sở tại chìm lắng ít động. Khí trường của vị trí này có sức mạnh ăn mòn nhân tâm, khiến ý chí con người trùng xuống, mất tinh thần phấn đấu vương lên. Hỏi: Theo phong thủy học, thì phương