phong thủy phương vị Tuyệt Mạng

Làm sao để biết được đâu là phương vị Tuyệt mạng xấu

8phuongvi5 Vị trí này được gọi là Tuyệt mạng, do khí trường hung ác, quanh quẩn không đi. Vì vậy khai môn, lập hướng, đặt giường ngủ, đặt bàn làm việc, đều cần tuyệt đối tránh phương vị này. Hỏi: Theo phong thủy học, thì phương vị Tuyệt mạng xấu như thế nào? Trả lời: Theo