xem tướng ngón cái đoán vận mệnh

Xem tướng tay ngón cái đoán được vận mệnh của gia chủ

ban-tay-mau Ngón tay cái dài, rộng: Can đảm, cứng đầu, kiêu ngạo. – Ngón cái thật cong về sau: Hiền hậu, trung thực. Cong quá mức: lố bịch. Ngón tay cái lớn có thể làm gia tăng hay phô trương tính tốt của các ngón khác, hay cứu vản một phần tính xấu của ngón khác.