xem tướng ngón giữa đoán vận mệnh

Xem tướng tay ngón giữa đoán được vận mệnh của gia chủ

ban-tay-mau Ngón tay giữa bè bè: Chán đời, nghĩ đến cái chết. Ngón tay giữa có đường hướng thượng trên lóng tay: Tốt cho sự thành công. Người có ngón tay giữa dài, cao hơn 2 ngón trỏ và áp út khoảng nửa đốt lóng là người nghiêm nghị, an phận nhưng cũng có thể có