xem vận mệnh qua ngón áp út

Xem tướng tay ngón áp út đoán được vận mệnh của gia chủ

ban-tay-mau Lóng 1 ngắn: Tính đơn giản, ít đua đòi; ngược lại : Ưa cầu kỳ, thậm chí kiểu cách ngoài khả năng của mình. – Lóng 1 dầy: Ưa nghệ thuật trong khoái lạc hình thể vật chất như điêu khắc, họa sĩ Ngón áp út thật dài, cao hơn ngón trỏ và có gút